PROJECTES separadorconstruccions i acabats industrialsseparadorimplantacions i instal·lacions industrialsseparadorurbanisme i medi ambientseparadorinternacional
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Ampliació línia sacrifici porcí capaç per a 750 porcs/h
(Girona)
  18 Assecadors d’embotits de 5.500 kg c/u, amb sistema aeri transport gàbies.
(Barcelona)
  Automatització penjat d’embotits per a procés de curat amb sistema aeri transport gàbies
(Navarra)
  Digestor continu per a valorització msubproductes carnis capaç per a 7.800 kg/h
(Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Obrador per a producció embotits curats
(Navarra).
  Automatització encaixat producte acabat, productes derivats de la pesca
(Gipuzkoa).
  Sistema automatitzat transport gàbies embotits curats
(Girona)
  Sitja de 60 tm per a l’emmagatzematge de farina, panificadora industrial
(Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Túnel de congelació capaç per a 15 tm/dia
(Tarragona)
  Sala blanca llescat embotits curats
(Girona)
  Bases mòbils capaces per a 660 palets en cambra congelació
(Girona)
  Box per a sacrifici ritual de vaquí
(Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Central frigorífica capaç per 855.373 frig/h (circuit refrigeració) i 776.580 frig/h (circuit congelació), R717-Glicol
(Girona)
  Central frigorífica capaç per a 500.778 frig/h (circuit refrigeració) i 236.414 frig/h (circuit congelació), R404A.
(Girona)
  Producció Aigua Calenta Sanitària mitjançant energia solar.
(Barcelona)
  Central frigorífica capaç per a 756.800 frig/h, R717-Glicol
(Barcelona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Estació transformació Mitja Tensió, 2x1.600 KVA
(Girona)
  Instal·lació de generador de vapor capaç per 3.140 kg/h 8 bar
(Girona)
  Estació regulació i mesura de gas natural, capaç per a 180 m3(n)/h
(Girona)
  Fals sostre tècnic per a pas d’instal·lacions i serveis industrials
(Girona)
  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte