Instal·lacions Industrials i Gestió Energética

De la mateixa manera que amb les actuacions a nivell d’obra civil, el disseny de les diferents instal·lacions industrials, també s’estructura en la redacció d’un projecte executiu per tal de definir-ne les principals característiques, preveient la incorporació de tots aquells sistemes que garanteixin la màxima eficiència i estalvi energètic, i en la corresponent direcció d’obra (sol·licitud ofertes, realització de comparatius, assessorament contractació, seguiment de l’obra i control del pressupost) i posterior legalització específica de cada instal·lació davant dels Serveis d’Indústria corresponents.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte